កំពូលការច្នៃប្រឌិតបាកូដដ៏ចម្លែកៗ

បាកូដគឺជាសញ្ញាសំគាល់ពិសេសដែលបង្កប់នូវតួលេខ ហើយវាប្រើសម្រាប់សំគាល់លេខផលិតផលផ្សេង ។ នៅពេលដែលយើងយ្ម៉ាស៉ីនស្កេនបាកូដយកទៅស្កេនលើវា បាកូដនោះនឹងបំលែងទៅជាតួលេខនៅចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រដែលម៉ាស៉ីនស្កេននោះបានភ្ជាប់ទៅកាន់ ។

សម្រាប់នៅហាងទំនិញទំនើបៗ ឬ ម៉ាត ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគិតលុយដោយស្វ័យប្រវត្តិ បាកូដពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ពីព្រោះយើងមិនចាំបាច់បញ្ចូលឈ្មោះទំនិញ ឬ កូដរបស់វានោះទេ គ្រាន់តែយកឧបករណ៍ស្កេនបាកូដទៅស្កេនលើទំនិញនោះ តម្លៃរបស់វានឹងបង្ហាញចេញមកនិងចូលទៅក្នុងបញ្ជីនៃការទិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។

ហើយបើនិយាយពីរូបរាងរបស់បាកូដ គឺជាបន្ទាត់បញ្ឈរជាច្រើនតំរៀបគ្នាជាជួរ ខ្លះខ្លីខ្លះវែង ខ្លះតូច និងខ្លះធំ ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបាកូដកាន់តែមានភាពទាក់ទាញអ្នករចនាសំបកវិចខ្ចប់នៃផលិតមួយចំនួនបានកែច្នៃបាកូដដោយបន្ថែមរូបរាងផ្សេងៗឲ្យកាន់តែទាក់ទាញ ប៉ុន្តែនៅតាមអាចប្រើប្រាស់បានធម្មតា ។

743 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.