កំពូលសត្វដែលមិនចេះខ្លាចអ្វីទាំងអស់គឺថាកូរយកតែម្ដង

ធម្មជាតិរបស់សត្វគឺមិនមានការគោរពវិន័យដូចជាមនុស្សយើង​នោះទេ​ ដូចនេះហើយពួកវាធ្វើ​តាមតែចិត្តពួកវាចង់​ប៉ុណ្ណោះ មិន​ខ្វល់ថាពួកវាជាសត្វចិញ្ចឹមអ្នកឬមិនមែនទេ ព្រោះ​ជួនកាល​អ្វីដែល​អ្នក​ហាម​ពួកវាកាន់តែសាកល្បងមិនខាន ។

មិនខ្ចីលោតពាំទៅតែម្ដង

ដាក់ទ្រុងហើយនៅរត់ពេញហាងទៀត

គេបង្រៀនកូនផ្លោះរបង

គេអោយបង្វិលខាងក្នុង ឯងមកបង្វិលក្រោម

ខំហាមវាស្មានតែវាឈប់ចុងក្រោយទម្លាក់អាដែល

ចុះទ្វារបើកហើយមិនដើរទៅ

White អី White ទៅ Black ចូលមិនបានមែន

គេអរគេពេលឃើញពាក្យណឺង

ខ្លាំងម៉ងលោកបងអណ្ដើក

ចុមលេបហើយបានក្រឡេកឃើញផ្លាក

ហាមអោយចំណី

ថាអត់មានសត្វ ការពិតមាន១ដែរតើស

ហ៊ានហាមបងផង

យើសដុតសម្បើមណាស់

ជួញគេចាប់ខ្វៃហើយឌឺយ៉ាងណឹង

ខ្លាចបងមិនជឿ

ហាមមែន

ចេះខុសគេមួយចឹងកើត

អាបាត់និងអាឃើញដូចគ្នាម្ល៉េះ

អត់ខ្វល់សំខាន់ចង់ចេញ

អត់ចេះអានផង

នេះហើយគឺ Eagle

ទៅឆ្វេងមិនមែែនស្ដាំទេ

សូមមេត្តាកុំប៉ះកញ្ចក់

30 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.