បានឃើញស្នាដៃកាត់តដ៏អស្ចារ្យទាំង ១២ របស់បុរសម្នាក់នេះហើយ អ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើល

ការកាត់រូបភាពបានក្លាយទៅជាសិល្បៈនៃការច្នៃរូបភាពដ៏ពេញនិយមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន វាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យរូបភាពស្រស់ស្អាតជាងធម្មតានោះទេ វាក៏វាវិធីសាស្ត្រដែលអាចយកការស្រមើស្រមៃរបស់នរណាម្នាក់ (ជាពិសេសការស្រមើស្រមៃរបស់អ្នកជំនាញកាត់ត) ដែលធ្លាប់ជាទិដ្ឋភាពអរូបិ បង្ហាញឲ្យអ្នកដទៃបានឃើញតាមរយៈរូបថតកាត់តទាំងនោះ ។

ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាស្នាដៃកាត់តរបស់អ្នកថតរូបអាជីប និងជាអ្នកកាត់តជំនាញជនជាតិអាល្លឺម៉ងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា bildakrobat ហើយរូបភាពទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាការស្រមើស្រមៃរបស់គាត់ទាក់ទងទៅហ្នឹង ទីក្រុង Lemgo ដែលគាត់រស់នៅ ៖

249 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.