មកមើលថាក្នុងរយៈពេលប្រហែល១០០ឆ្នាំមកនេះ ១៥យ៉ាងនេះមានការប្រែប្រួលកម្រិតណា

មនុស្សគ្រប់គ្នា និងស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងនៅលើពិភពលោកនេះ មានការផ្លាស់ប្តូរប្រែប្រួលយ៉ាងលឿន ស្របពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍនៃវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា។ ជាក់ស្តែងខាងក្រោមនេះ ជាការប្រៀបធៀបចំណុច១៥យ៉ាង ដែលបានប្រែប្រួលក្នុងពេល១០០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ តើអ្វីខ្លះដែលមានការប្រែប្រួល ហើយប្រែប្រួលកម្រិតណាដែរនោះ សូមទស្សនាខាងក្រោម៖

រូបថតរបស់ផែនដីដែលថតពីទីលំហកាលពីឆ្នាំ១៩៤៦ និងថតនៅឆ្នាំ២០១៦

១៩៤៦

២០១៦

2. ដើមChristmas នៅRockfeller នោឆ្នាំ១៩៣១ និង២០១៥

១៩៣១

២០១៥

3. ការបង្ហាញសម្រស់នៅឆ្នាំ១៩៥៥ និង២០១៥

១៩៥៥

២០១៥

4. ការរត់ម៉ារ៉ាតុងនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិចឆ្នាំ១៨៩៦ និងឆ្នាំ២០១២

១៨៩៦

២០១២

5. បរិយាកាសមាត់ទឹកនៅទីក្រុងឌូបៃនាឆ្នាំ១៩៦០ និង២០១៥

១៩៦០

២០១៥

6. ឈុតសម្លៀកបំពាក់របស់អវកាសយានិកឆ្នាំ១៩៦១ និងឆ្នាំ២០១៤

១៩៦១

២០១៤

7. ស្ថានីយ៍ផ្លូវរថភ្លើងក្រោមដី

១៨៦៣

បច្ចុប្បន្ន

8. ការអបអរកីឡាអូឡាំពិច

ទសវត្ស១៩៦០

២០១២

9. តារាម៉ូដែលឈុតក្នុងស្រ្តី

ទសវត្សឆ្នាំ១៩២០

២០១៦

10. រូបថតភពPluto

ទសវត្សឆ្នាំ១៩៣០

២០១៥

11. ការឡើងដល់កំពូលខ្ពស់បំផុតនៃភ្នំអេវ៉ឺរេស (ភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតលើពិភពលោក)

លោក Edmund Hillary និងលោក Sherpa Tenzing ដែលបានឡើងដល់កំពូលដំបូងគេ

អ្នកឡើងភ្នំបច្ចុប្បន្ន

12. រូបថតនៅNorthern Lights

១៨៧៦

២០១៦

13. ការវិវត្តន៍នៃអាកាសចរណ៍

យន្តហោះឆ្នាំ១៩០៣​

យានអវកាសRosetta ចុះចតនៅលើផ្កាយដុះកន្ទុយឆ្នាំ២០១៤

14. ស្ពានGolden Gate

១៩៣៣

២០១៥

15. មនុស្សនៅលើមេឃ

ការហោះហើរដោយជិះGlider (អាកាសយានឥតម៉ាស៊ីន) នៅឆ្នាំ១៨៩៤

Felix Baumgartner បានលោកពីStratosphere ក្នុងរយៈកម្ពស់១៣.៥miles នៅឆ្នាំ២០១២

427 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.