រូបប៉ុន្មានសន្លឹកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់Huskyដែលធ្វើឲ្យអ្នកថាមិនស្រឡាញ់មិនបាន

កាលពីមុន Husky គឺសុនកមួយប្រភេទដែលប្រើសម្រាប់អូសគាវទឹកកកនៅតំបន់ភាគខាងជើង ពីព្រោះតែវាខុសពីសត្វសុនកដ៏ទៃទៀតត្រង់ថាវាមានកម្លាំងទាញបានខ្លាំង និងរត់បានលឿន ។

មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានចិញ្ចឹមវាសម្រាប់ជាសត្វសម្រាប់ឲ្យអ្នកទេសចរណ៍ជិះលេងកម្សាន្តនៅតំបន់ដែលមានព្រិលផងដែរ ហើយសព្វថ្ងៃនេះដោយសារតែHusky មានរូបរាងស្រស់ស្អាតនិងកាយវិការមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់វាក៏ត្រូវបានគេយកទៅចិញ្ចឹមធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះផងដែរ ។

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបប៉ុន្មានសន្លឹកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់Huskyដែលធ្វើឲ្យអ្នកថាមិនស្រឡាញ់មិនបាន៖

19 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.